Algemene voorwaarden

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan je gezondheid adviseren we je om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Yogability aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Artikel 2. Rittenkaart
2.1 Een 8-rittenkaart van Yogability is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.2 Als je geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.3 Als je niet bij de les aanwezig kan zijn en je hebt afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot en met uiterlijk 29 september 2019. In totaal zijn er in de periode 1 juli t/m 29 september 2019 zo’n 39 lessen (woensdag, vrijdag en zondag) waaraan je kunt deelnemen.
2.4 De les dient vooraf te worden gereserveerd. Stuur een sms/WhatsApp. Er kunnen maximaal 25 deelnemers meedoen.

Artikel 3.Yogamatten
3.1 Bij het beoefenen van yoga ben je verplicht om gebruik te maken van een eigen yogamat. Ook kunnen deelnemers een kleed of grote handdoek meenemen.

Artikel 4. Uitvallen lessen
4.1 Yogalessen die komen te vervallen vanwege (weers)omstandigheden kunnen tot en met 29 september 2019 worden ingehaald.

Artikel 5. Zwangerschap of ziekte
5.1 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien je toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico.

Artikel 5. Wijzigingen lesrooster
5.1 Yogability behoudt zich het recht om de indeling van het lesrooster/de locatie te wijzigen. Echter, de yogales zal altijd buiten in park Sonsbeek Arnhem plaatsvinden. Verzamelen voor het witte zwanenbruggetje bij Chinees restaurant Sonsbeek Paviljoen.

Zie ook de voorwaarden van de retreat.